Announcement on convening the General Meeting of Shareholders

Zarząd „AGROMET” ZEHS Lubań SA z siedzibą w Lubaniu, informuje o zwołaniu na dzień 22 maja 2023 roku   w siedzibie  Spółki „Hydrotor”  SA  w Tucholi o godz. 1000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

The content of the announcement in the following annex:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 22 maja 2023 roku.

View other