Projekty Unijne

INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROJEKTY UNIJNE

grudzień 2008 r.

Firma podpisała z PARP umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

wrzesień 2009 r.

Rozpoczęto realizację I etapu projektu.

sierpień 2010 r.

Zakończono realizację I etapu inwestycyjnego na kwotę 1.399.242 zł i złożono wniosek o płatność pośrednią w wysokości 458.768 zł.

grudzień 2010 r.

Uzyskanie płatności pośredniej za realizację I etapu inwestycyjnego w kwocie 458.768 zł.

styczeń 2011 r.

Zakończenie II etapu inwestycyjnego na kwotę 1.045.893,50 zł i złożenie wniosku o płatność pośrednią w wysokości 418.369,40 zł.

sierpień 2011 r.

Uzyskanie płatności pośredniej za realizację II etapu inwestycyjnego w kwocie 418.369,40 zł.

wrzesień 2011 r.

Rozpoczęto realizację trzech kolejnych etapów.

styczeń 2012 r.

Uzyskano przedłużenie czasu realizacji umowy do 05.2013r.

styczeń 2012 r.

Zakończenie realizacji III etapu inwestycji.

kwiecień 2012 r.

Uzyskanie płatności pośredniej za realizację III etapu inwestycji w kwocie 127.200 zł.

sierpień 2012 r.

Zakończenie realizacji IV etapu inwestycji.

grudzień 2012 r.

Uzyskano płatność pośrednią za realizację etapu IV inwestycji.

sierpień 2014 r.

Zakończono realizację V etapu.

listopad 2014 r.

Uzyskano płatność pośrednią za realizację etapu V inwestycji.

czerwiec 2015 r.

Zakończono realizację etapów VI i VII. Złożono wniosek o płatność końcową.

listopad 2015 r.

Uzyskano wszystkie płatności i zakończono realizację projektu.