Produkty

Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki tłokowe

Element roboczy stanowi tłok połączony z tłoczyskiem, przez które przenoszona jest siła uzyskiwana w cylindrze.

 ➢ Cylindry tłokowe mogą być wykonywane jako cylindry jednostronnego lub dwustronnego działania z jednostronnym lub z dwustronnym tłoczyskiem.

➢ Możliwa praca w różnych pozycjach (poprzez zasilanie obustronne).

➢ Zakresy: średnica tłoka od 16 mm do 250 mm (siłowniki standardowe w przedziale 25-160 mm), średnica tłoczyska od 10 mm do 200 mm, długości skoku do około 4000 mm.

Zastosowanie: maszyny budowlane, leśne, rolnicze, wózki widłowe, śmieciarki itp.

➢ Przykładowe oznaczenie: CJ-S136-23-90/63/615, czyli dokładnie:

CJ – oznaczenie rodzaju siłownika: siłownik hydrauliczny tłokowy,

S136 – numer specjalny,

23 – ciśnienie nominalne [MPa],

90 – średnica tłoka [mm],

63 – średnica tłoczyska [mm],

615 – skok tłoka [mm].

Siłowniki nurnikowe

Elementem roboczym jest nurnik, którego powrót wyznaczany jest siłą grawitacji lub sprężyny – cylindry te pracują w pozycji pionowej, stąd ich zastosowanie w podnośnikach samochodowych, platformach, itp.

Możliwa praca tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.

➢ Zakresy: średnica nurnika od 6 mm do 185 mm (standardowe siłowniki w przedziale 25-80 mm), długości skoku do około 3000 mm.

➢ Przykładowe oznaczenie: CN-S66-16-50/305, czyli dokładnie:

CN – oznaczenie rodzaju siłownika: siłownik hydrauliczny nurnikowy

S66 – numer specjalny,

16 – ciśnienie nominalne [MPa],

50 – średnica nurnika [mm],

305 – skok nurnika [mm].

Siłowniki teleskopowe 

Mogą być jednostronnego (typ CT) lub dwustronnego (typ CTT) działania. Elementem roboczym w cylindrach CT jest szereg nurników zabudowanych jeden w drugim, co pozwala uzyskiwać duży skok przy małej długości cylindra.

W cylindrach CTT każdy nurnik zakończony jest tłokiem. Pozwala to wymusić powrót nurników przy pomocy cieczy roboczej.

➢ Zakresy: średnice stopni od 25 mm do 165 mm (w ilości od 2 do 6 stopni), długości skoku do około 6000 mm.

Zastosowanie: pojazdy komunalne, przyczepy, wywrotki itp.

➢ Przykładowe oznaczenie CT: CT-S312-18-60/6/3000, czyli dokładnie:

CT – oznaczenie rodzaju siłownika: siłownik hydrauliczny teleskopowy jednostronnego działania,

S312 – numer specjalny,

18 – ciśnienie nominalne [MPa],

60 – średnica nurnika (1 stopnia) [mm],

6 – ilość stopni,

3000 – skok siłownika [mm].