Zrównoważony rozwój

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo nasze przykłada duże znaczenie do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako dążenie do osiągania wysokiej efektywności ekonomicznej i spełniania oczekiwań Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.
Firma przestrzega wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących aspektów środowiskowych w zakresie wytwarzania odpadów, zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz ścieków.
Sukcesywnie realizujemy proces ukierunkowany na oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę przestarzałych urządzeń technicznych i parku maszynowego.

2004
  • Modernizacja kotłowni
2006
  • Budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
2007-2008
  • Dostosowanie układów zasilania i silników spalinowych do paliwa gazowego. Wymiana najbardziej energochłonnych obrabiarek produkcyjnych
2009
  • Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, który obejmuje m.in. aspekty środowiskowe
2010
  • Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 2 055 893,50 PLN netto
2011
  • Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 553 816,53 PLN netto
2012
  • Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 195 978,98 PLN netto
2014
  • Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 1 869 024,04 PLN netto
2015
  • Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 2 537 568,56 PLN netto
2021
  • Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej