Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd „AGROMET” ZEHS  Lubań SA z siedzibą w Lubaniu , informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2024 roku w siedzibie Spółki „Hydrotor” SA w Tucholi o godz. 1000  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

Treść ogłoszenia w poniższym załączniku:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 24 maja 2024 roku.

Zobacz pozostałe